Середа, 2020-08-12
Прилуцька загальноосвітня школа №14
Меню сайту
МОНмолодьспорту
Статистика
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Карта проїзду

Ця діяльність була направлена на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.

Згідно з річним планом роботи школи у 2017 - 2018 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над ІІ етапом науково- методичної теми “Формування національно-свідомого громадянина, патріота на основі загальнолюдських цінностей в контексті діяльності школи сприяння здоров’ю”. Відповідно до обраної науково-методичної теми була організована і проведена робота з педагогічними кадрами:

- методичні та педагогічні ради;

-організовано роботу творчої групи вчителів предмету “Захист Вітчизни” та ШППД з проблеми націлнально-патріотичного виховання;

- проведено засідання ШМО та міського МО педагогів-організаторів на тему “Патріотичне виховання учнів школи на культурних та оздоровчих традиціях українського народу”;

- проведено тиждень професійної майстерності та тижні національно-патріотичного спрямування.

На реалізацію науково-методичної теми була спрямована діяльність гуртків у роботі яких було задіяно 75 учнів:

- “Джура” - керівник Дурас Д.В.

- “Нащадки козацької слави” - керівник Білоус Л.О.

- “Козацьке коло” - керівник Щеголева І.П.

- “Стежини безпеки” - керівник Рудик Ж.М.

Широким був виховний аспект науково-методичної теми: акції, виставки, свята, квести, інтернет-години, пізнавально-розважальні години, уроки пам’яті, години відкритих думок, уроки гідності.

Методична рада школи, головою якої я є, координувала діяльність усіх методичних структур з метою урахування результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

У школі на належному рівні була організована робота з молодими вчителями. На достатньому рівні була організована система наставництва. Роботу вчителя – наставника розглядаю як одне з найважливіших громадських доручень. Вчителі – наставники Вертелецька В.В., Єрмак О.А. згідно з індивідуальним планом роботи здійснювали роботу з молодими вчителями.

Вважаю, що одним із пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основним завданням організованих заходів була допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та післякурсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Кожен учитель впродовж навчального року працював над планом самоосвіти.

Протягом 2017-2018 навчального року у постійному полі зору була робота ШМО.

Діяльність ШМО була спланована на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожне з них проводило засідання, робота яких будувалася за окремими планами, затверджених керівником навчального закладу.

У процесі роботи адміністрацією школи проводилися методичні наради, оперативки з метою ознайомлення вчителів з нормативними документами, щодо НУШ (нової української школи), державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Школа сьогодні потребує вчителя, який постійно прагне до творчого пошуку, має навики дослідної експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадженя перспективного досвіду, вміє інтегрувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання.

Плідною стала робота вчителів Симиряко О.Ю. та Дураса Д.В., які стали учасниками Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2018”, а Симиряко О.Ю., ще й лауреатом обласного туру. Учитель інформатики та математики Єрмак О.А. нагороджений сертифікатом за участь у конкурсі “Педагог-новатор-2017”. Кроками інтеграції у європейський освітній простір стала участь наших школярів та вчителів Литвиненко О.В. та Логінової А.Ю. у Міжнародних проектах “Багаті в традиціях. Польсько-український діалог”, “Польща і Полонія разом кращі. Створення національної спільноти через культуротворчі ініціативи”. Впродовж роботи над проектами учні долучились до культури традицій та освітніх процесів Республіки Польща. Адміністрація школи організувала зустріч польської делегації у складі консула Республіки Польща у Києві Іга Каці та делегації вчителів і школярів міст Радавець Дужий і Радавчик Другий Республіки Польща з шкільним колективом ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14, начальником управління освіти Вовком С.М. та міським головою Пепенко О.М.

Підсумком проекту була спільна робота учнівських колективів — театральна вистава “Пам’яті Адама Хмелевського”. У рамках співпраці з Корпусом Миру США в Україні та за сприяння Корпусу Миру США в Україні та волонтера Кейли Когл на базі навчального закладу був проведений тренінг “Від ідеї до проекту”, у якому взяли участь учителі школи та інших навчальних закладів міста. А також тренінг “Лідерство і громадська активність” для учнів 11 класу.

Я, як директор школи, Макарійчук Ніла Миколаївна, заступник директора з навчально-методичної роботи, взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика», яку проводила кафедра педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка і презентували інноваційну роботу навчального закладу у напрямку забезпечення якісного освітнього простору.

Атестація педагогічних працівників — шлях до підвищення професійної компетентності. У 2017-2018 навчальному році атестувалося 10 педагогів. Із них 4 підвищило кваліфікаційну категорію, 4 — отримали звання “старший учитель”. Курси підвищення кваліфікації при ЧОІППО пройшли 8 учителів. Системно велася підготовка вчителів, які будуть працювати з 1 вересня 2018 року в умовах Нової української школи.

Популяризація досвіду — теж одне із ключових завдань керівника. І впливати на цей процес необхідно системно і постійно.

Якісно змінилася робота педагогів у напрямку популяризації досвіду на сторінках фахових видань та на сайтах “Шкільний портал”, “Академія”, “Супер-урок”, “Всеосвіта”.

Хорт М.К., учитель з початкової освіти, опублікувала на сайті vseosvita.ua

методичну розробку «Письмо малої букви ж. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень та слів із буквою ж.», власний авторський матеріал “Екологічні ситуації. Твої дії” на освітньому проекті naurok.com.ua. Також власні авторські матеріали на сайті: SUPER.UROK-UA.com. «Письмо великої букви Й(«йот»). Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Складання і записування словосполучень», «Урок розвитку зв“язного мовлення. 4 клас Твір-опис на основі власних спостережень «Золота осінь».

На сайті SUPER.UROK-UA.com. опублікували авторські матеріали вчителі початкової школи: Мірошніченко С.А., Каїка Н.Г. та вихователь ГПД Завітневич О.О., відповідно «Конспект уроку з природознавства 2 клас «Осінні явища в житті рослин», «Конспект уроку з трудового навчання в 2 класі на тему «Весняні квіти»,«Виховна година. Свято 8 березня».

Тіпікіна В.В., учитель образотворчого мистецтва, опублікувала на освітньому порталі «Академія» academia.in.ua., виховну годину «Скарбниця Богині Флори».

Шевченко Н.М., вчитель зарубіжної літератури, опублікувала статтю «Використання інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури», у журналі Видавничої групи «Основа» «Зарубіжна література в школі» № 3-4(315-316), 2018 р.

Томилець Т.О., вчитель біології, опублікувала розробку уроку «Історія вивчення клітин. Методи цитологічних досліджень з біології в 10 класі» на веб-сайті видавництва «Відкритий урок» http://osvita.ua/scooi/lessons_summary/.

Єрмак О.А., учитель інформатики, опублікував матеріал на сайті «Шкільний портал» «Використання проектної технології при вивченні алгоритмів на уроках інформатики».

Хоружа Л.О., завідуюча бібліотекою опублікувала розробку усного журналу “Література рідного краю” у науково-методичному журналі “Шкільний бібліотекар” № 5, травень 2018 року та виховний захід “Книга чи комп’ютер” у методичному посібнику “Бібліотека — виховний простір навчального закладу “, 2018 рік.

У процесі своєї діяльності значну увагу приділяю взаємовідвідуванню вчителями уроків та позакласних заходів спрямоване на обмін досвідом та його поширення. Учителями було відвідано 34 уроки, які в переважній більшості вирізнялися високим професіоналізмом і якісною підготовкою. Саме творчий педагог може підготувати і творчу особистість. Таке моє бачення як керівника. У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їхніх потреб здійснювалося шляхом залучення до різних видів змагань, олімпіад, конкурсів, турнірів.

Успішною була участь наших юних науковців у рамках МАН України. На І етапі (міському) переможцями стали Левченко Катерина у відділенні хімії та біології (керівник Кожукало Ю.В.), у відділенні “Мовознавства” - Степашко Вікторія (керівник Литвиненко О.В.) та Шамро Марія (керівник Симиряко О.Ю.), у відділенні комп’ютерних наук Гузєв Андрій ( керівник Єрмак О.А.). Дипломи ІІ ступеня та дипломи ІІІ ступеня в ІІ етапі (обласному) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Чернігівського територіального відділення МАН України відповідно отримали Шамро Марія та Степашко Вікторія.

У ІІ етапі ХУІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика дипломом ІІ ступеня нагороджена Шамро Марія (учитель Симиряко О.Ю.), дипломом ІІІ ступеня — Даценко Дарина (учитель Тарасенко Л.Г.), Охріменко Валерія, Степашко Вікторія (учитель Мосієнко І.М.).

За підсумками ІІ етапу УІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка дипломом ІІ ступеня нагороджені Росохацька Марина (учитель Мосієнко І.М.), Шамро Марія (учитель Симиряко М.І.). Хороші результати показали наші учні у тестовій олімпіаді ХУІ регіонального математичного турніру, що проводився на базі Прилуцької загалноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7. Дипломи ІІІ ступеня отримали Сидоренко Владислав, Гузєв Андрій, Поззнякова Валерія, Мусієвський Євген (учителі Анікін Д.Г., Симиряко М.І., Єрмак О.А.). Команда учнів 7-х класів (учитель Симиряко М.І.) зайняла ІІ місце у міжшкільному математичному турнірі юних математиків, присвяченому пам’яті Георгія Вороного.

Єрмак Наталія (учитель Єрмак О.А.) зайняла І місце у обласному конкурсі комп’ютерної графіки.

Оніщенко Роман (учитель Савченко М.О.) - І місце у Веб-квесті “Кіберпрофі”(номінація Інформатика”), який проводився на базі Прилуцького педагогічного коледжу.

Активними були школярі і під час участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах для учнів. У Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер” відмінні результати показали Оніщенко Роман(8 клас), Мусієвський Євгеній (11 клас), Кубрак Катерина (6 клас). У Всеукраїнському конкурсі з англійської мови “Грінвіч” взяло участь 30 учнів. Серед них золотих сертифікатів — 10, срібних — 3, бронзових — 3. У Всеукраїнському природничому конкурсі “Колосок” взяло участь — 13 учнів. Золотих колосків — 5, срібних — 11.

Сертифікатами Міжнародної гри зі світової літератури “Sunflower - 2017“ були нагороджені учителі зарубіжної літератури Макарійчук Н.М. та Шевченко Н.М. До гри було залучено 26 учнів. Серед них дипломами ІІ та ІІІ регіонального рівня нагороджено по 8 учасників, дипломами переможців на шкільному рівні - 5 учасників, сертифікатами учасників — 5 учнів. Крім того діти отримали цінні подарунки. Отже, методичну робота за 2017-2018 навчальний рік вважати задовільною і практично реалізованою.

На виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-20120 рр., інші документи, чинні в галузі освіти в школі була організована та здійснювалась виховна робота.

Нормативно–правові документи щодо організації виховної роботи в школі розміщенні на сайті школи.

Виховний процес у загальноосвітній школі полягав в єдності навчання та виховання, головною метою яких є виховання національно-свідомого громадянина, здатного реалізувати свої здібності, займати активну громадянську позицію, бути цілеспрямованою, принциповою, справедливою особистістю. Пріоритетним напрямком виховної роботи школи було національно-патріотичне виховання. Глибоко переконана у тому, що справжня суть виховної роботи полягає не в розмовах про високе, а в організації щоденного життя дитини певним чином, адже почуття патріотизму плекається поступово, день за днем. Це робота не одного дня чи навіть року. Розпочинається воно із формування любові до рідної школи, до свого класу, із поваги до свого вчителя, вихователя, своїх однокласників. Наші педагоги відшукують сучасні форми організації життя та діяльності людей, знаходять цікаві шляхи взаємодії з ними. І саме такий підхід допомагає нам формувати високе почуття любові до своєї країни і від перших днів перебування дитини у школі.

Виховна діяльність здійснювалась через роботу класних керівників в класних колективах, на загальношкільному рівні під час проведення позакласних і позашкільних заходів, залучення учнів до участі у конкурсах, через роботу учнівського самоврядування, діяльності гуртків.

Протягом 2017-2018 н.р. на нарадах при директорові слухалися питання:

«Про роботу ШМУ щодо формування національної свідомості учнів» (вересень 2017 р.)

 • — найстрашніша проблема сьогодення» (січень 2018 р.)
 • виховної роботи щодо реалізації Стратегії національно- патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр.(квітень 2018 р.)

У грудні 2017 проведено педраду «Реалізація загальношкільного національно-патріотичного проекту «Спадщина»».

Протягом навчального року в школі працювало шкільне методичне об’єднання класних керівників, робота якого була спрямована на системний підхід до виховання учнів, підготовку їх до життя і праці, впровадження в практику школи національної системи виховання.

Відповідно до плану роботи методичного обʼєднання класних керівників протягом навчального року було проведено 5 засіданнь, на яких розглядалися питання як теоретичного так і практичного характеру.

Як директор навчального закладу значну увагу приділяю правовиховній, правоосвітній та профілактичній роботі.

Основна мета роботи школи в цьому напрямку - координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам, що цього вимагали; охорона прав дитини.

Індивідуальна робота з учнями та їхніми батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту».

Під особливим контролем робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів, робота в мікрорайоні школи (операція «Урок). У цьому навчальному році у нас не було учнів, які б стояли на внутрішкільному обліці та обліку СКМСД.

Була організована та проводилася робота з учнями групи ризику:Горобець Я., Стригун К.,3-А; Сукачов І., Харечко В., 5-А; Остах А. 5-Б; Полковніченко Д. 8-А

У планах виховної роботи класних керівників,та плані роботи соціального педагога було заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, жорстокості і насилля у дитячому середовищі, про забезпечення захисту дітей від фізичного або психічного насилля, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, питання з профілактики правопорушень включені до порядку денного батьківських зборів.

Облік відвідування — теж одна із складових діяльності директора школи.

Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і виховання дітей» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням й вихованням дітей шкільного віку, у школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи.

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків учнями уроків без поважних причин була зведена до мінімуму. Це можна пояснити контактом класних керівників з батьками учнів, а також спільними зусиллями всього педагогічного колективу школи.

Згідно із Концепцією про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважають кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітей пільгових категорій. І контроль за дотриманням положень даної Концепції усіма учасниками навчального процесу — мій першочерговий обов“язок.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року в школі навчалися:

 • діти, позбавлені батьківського піклування –7
 • діти з багатодітних родин – 36
 • діти з малозабезпечених родин – 9
 • діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 4
 • діти-інваліди – 8
 • діти –сироти – 3
 • дітит –напівсироти - 13
 • діти учасників АТО – 13
 • діти вимушені внутрішні переселенці - 8

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування; складено акти обстеження.

Усі діти, позбавлені батьківського піклування, були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням .

Протягом навчального року постійно проводилися зустрічі класних керівників, соціального педагога з опікунами, їх відвідували вдома з метою контролю виконання ними обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені із своїми обов’язками згідно із «Правилами опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

У грудні 2017 – січні 2018 року діти пільгових категорій відвідували різноманітні концерти та отримали новорічні подарунки.

Самоврядування – це метод організації дитячого колективу, який забезпечує створення взаємин відповідальної залежності в колективі та організаторських рис окремої особистості. Саме за таким принципом працювало учнівське самоврядування Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №14 у 2017-2018 н. р. Роль директора в організації роботи учнівського самоврядування є ключовою, націленою на співпрацю. Вважаю, що роботу учнівського самоврядування необхідно оновити на основі використання інноваційних форм та методів роботи, адже правильно організоване за змістом і формою учнівське самоврядування має потужний виховний потенціал, розвиває лідерські якості, виховує активних громадян. Переконана, що сенс дитячого самоврядування полягає не в тому, щоб дітей залучати до наявних пірамід керівництва, а в тому, щоб вони набували особистого досвіду демократичних відносин і сьогодні величезною мірою саме від школи залежить чи отримують учні базовий набір соціальних компетентностей і будуть повноцінними громадянами своєї держави, чи, навпаки, виявляться непристосованими до життя в суспільстві.

Важлива роль у діяльності навчального закладу психологічної служби і роль директора в організації її роботи є дуже важливою.

Основною метою діяльності психологічної служби системи освіти є соціально-психологічне забезпечення процесу реформування освіти, здійснення психологічної експертизи, соціально-психологічної корекції та соціальної реабілітації учнівської молоді, психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу.

Робота проводилась на основі розроблених і затверджених планів за такими напрямками: психодіагностична, корекційно-відновлювальна, консультативна, організаційно-методична робота, психологічна просвіта та зв’язки з громадськіс

Block title
Спілкування
Пошук
Музична скринька
Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
© 2020 Конструктор сайтів - uCoz