Середа, 2020-08-12
Прилуцька загальноосвітня школа №14
Меню сайту
МОНмолодьспорту
Статистика
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Карта проїзду

Доброго дня! Шановна громадо школи № 14, батьки, учителі, колеги, працівники школи. Сьогодні я буду вести розмову про нас, учнів, учителів, батьків. Усі ми разом є будівничі, бо будуємо школу, школу мудру, де все доречно й зрозуміло. У цій школі за партами сидять лікарі, актори, інженери, художники, письменники. Майбутні. А нині це маленькі люди, яких ми маємо навчити й ростити.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася законодавством України, державними документами і документами Міністерства освіти і науки, зокрема, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом, та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника школи.

У 2017-2018 навчальному році в школі працювали 43 педагогічних працівників і 14 працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 505 учнів у 20 класо-комплектах, середня наповнюваність класів становить 25 учні, один із перших класів здобував освіту на базі дитячої установи № 11.

У 2017-2018 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів ( у тому числі обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога нині є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. Всі педагоги володіють інформаційними технологіями. Перспектива в освіті така, що учитель , який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам і не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи і зокрема директор, використовують комп'ютерну техніку як в урочній діяльності, так і для адміністративної роботи. Більшість членів педколективу ( 24 учителі) мають вищу кваліфікаційну категорію та 11 учителів звання «старший учитель», 2 чол. - звання «учитель-методист», 1 чол. - «заслужений вчитель», що говорить про значний досвід роботи. Щодо базових дисциплін укомплектованість педагогічними кадрами складає 100%.

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 15 годин

Основне призначення загальноосвітньої школи — задовольняти освітні потреби населення, забезпечувати умови для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учня, виховувати громадян демократичного суспільства. Тому пріоритетними напрямками в освітній політиці школи стають:

 • творчість;

 • аналітичний підхід у формуванні особистості;

 • прогресивність;

 • інноваційний підхід у формуванні особистості.

  Стратегічною метою розвитку школи як загальноосвітнього навчального закладу є перетворення її в адаптовану школу, тобто в школу для всіх, у школу, в якій навчально-виховний процес буде організовано відповідно до психологічних особливостей, здібностей та нахилів дітей з урахуванням запитів батьків у розрізі загальнодержавних стандартів.

  Організація навчально-виховного процесу в навчальному закладі починається з забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

  Згідно закону України “Про загальну середню освіту”, загальна середня освіта є обов’язковою основною складовою безперервної освіти ( школа – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на середню освіту).

  Загальність освіти забезпечується її доступністю, створенням однакових можливостей і необхідних умов для кожної дитини, які забезпечують реалізацію її потреб, запитів, нахилів та інтересів.

  За школою закріплений мікрорайон, згідно рішення Прилуцького виконавчого комітету.

  У 2016-2017 навчальному році була організована індивідуальна форма навчання за програмою загальноосвітньої школи для 3-х учнів: Морозом Єгором (1Б клас) та Смалем Богданом (7А клас) із 01 вересня 2017 року; Пальохою Альоною (10 клас) із 03 квітня 2018 року. Організовані 2 класи з інклюзивною формою навчання у 1Б та 5Б класах.

  Адміністрація школи, педколектив докладає зусиль для збереження контингенту учнів та здійснення набору в 1 і 10 класи. На 2018-2019 н.р. набрано 2 перші класи. Станом на 01 червня 2018 року видано наказ по школі про зарахування учнів до 1 класу в кількості 52 учнів. Це оприлюднено на шкільному сайті. До 10 класу подано 25 заяв.

  Збереження контингенту прямопропорційно залежить від забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, які мають докладати зусиль, щоб наш навчальний заклад був конкурентноздатним, у якому дитина буде розвиватись по особистій траекторії, де створені оптимальні умови для інтелектуального , фізичного і духовного розвитку.

Чи можна цього досягти? Переконана, що можна, якщо з дітьми працювати спільно: вчителі, батьки, громадськість.

Для цього у нашому закладі є достатній потенціал.

Питаннями зарахування та відрахування учнів упродовж навчального року займалася безпосередньо сама. На початку навчального року на підставі всіх документів (заяви батьків, медичні карти, копії свідоцтв про народження) наказом зараховано 504 учні та укомплектовано 20 класів.

Упродовж навчального року до закладу прибуло 11 учнів, відраховано 10 учнів.

Вживалися заходи щодо ознайомлення учнів та їхніх батьків з умовами зарахування до закладу, статутом, правилами трудового розпорядку. Класи відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, та дотриманням санітарно- гігієнічних вимог та з врахуванням бажання батьків вчитися у того чи іншого вчителя.

Виконувалися заходи щодо організації роботи школи майбутнього першокласника ( школа майбутнього першокласника працювала з 07 листопада 2017 року по 20 квітня 2018 року).

Адміністрацією школи і мною зокрема координувалася співпраця вчителів перших класів, вихователів груп продовженого дня, медичного працівника, практичного психолога, батьків. Результатом такої співпраці стало суттєве поліпшення вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров'я першокласників, надання практичної допомоги батькам, учителям, вихователям з питань здійснення особистісно зорієнтованого навчання, спільна підготовка І проведення батьківських зборів, активна участь батьків у бесідах на психолого-педагогічну тему.

Вагомою ланкою у керівництві школою є співпраця з дошкільною установою № 11 і дошкільним навчальним закладом № 2 санаторного типу, яка існує на основі укладених угод про співпрацю та в рамках реалізації спільно вироблених планів роботи.

Сподіваюсь, що така співпраця буде не лише продовжуватися, а й розширюватися.

У співпраці з класними керівниками також здійснювалася організаційна робота з формування10-го класу. Завдяки нашим спільним діям вдалося своєчасно охопити всіх випускників 9 класів навчанням у закладах, які дають повну загальну середню освіту, та якісно сформувати 10-й клас в кількості 25 учнів.

З метою підготовки до майбутнього набору учнів у 10 клас упродовж навчального року брала участь у класних батьківських зборах цьогорічних випускників 9-го класу, провела зустрічі з учнями 9-го класу та з окремими їхніми батьками, індивідуально організовувала роботу з розміщення на сайті навчального закладу інформації для тих школярів, які хочуть навчатися у нас. Сподіваюся, що проведена робота дасть позитивні результати.

Якісно була організована робота з 5-ми класами, які прибули із школи І ступеня. Здійснювала безпосереднє керівництво роботою з вивчення стану навчально-виховної роботи у 5-х класах, виробленню єдиних вимог щодо наступності під час викладання навчальних предметів, підготовкою підсумкових матеріалів та їх розгляду на психолого-педагогічному семінарі, приймала відповідні управлінські рішення.

На постійному контролі директора було питання вивчення реальних навчальних можливостей учнів (організації роботи з учнями, які мають труднощі у навчанні, та обдарованими дітьми).

Календарні плани затверджувалися директором, контроль за організацією та результативністю індивідуального навчання здійснювався як заступниками директора Желібою Л.І. та Макарійчук н.М., так і директором особисто.

Системним був контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Персонально здійснювала перевірку відвідування учнями навчального закладу, спільно із соціальним педагогом і класними керівниками з'ясовувала причини відсутності на уроках. Учні, які тимчасово не відвідували навчальний заклад, подавали медичні довідки чи письмові пояснення батьків про причини відсутності на уроках. Серйозні проблеми щодо відвідування учнями школи вирішувалися терміново із залученням працівників кримінальної міліції, соціальних служб, керівників підприємств і організацій, де працюють батьки. Класному керівнику щодо поліпшення відвідування школи учнями мною завжди надавалася практична допомога. Питання відвідування знаходило своє систематичне відображення на нарадах при директорові , раді профілактики. Прийняті рішення сприяли вдосконаленню системи роботи закладу з питань поліпшення відвідування учнями школи, посиленню індивідуальної роботи класних керівників з учнями та їхніми батьками та попередженню проявів агресії.

Організація навчання у 1-4 класах здійснювалася відповідно до навчальних програм, затверджених наказом МОН України від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 кдасів ЗНЗ».

Для учнів 1-го класу, зарахованих у ГПД, створені належні умови для організації сну та відпочинку. Питання створення належних умов для навчання і виховання учнів у групах продовженого дня для учнів тримала на особистому контролі.

Навчально-виховний процес у 2017-2018 навчальному році здійснювався відповідно до робочого навчального плану, погодженого з профспілковим комітетом та затвердженого начальником управління освіти, річного плану роботи закладу, погодженого на педагогічній раді 30.08.2017 року, протокол № 14 і затвердженого директором школи. У зв'язку з відсутністю бюджетних коштів не передбачена була у 2016-2017 навчальному році — гурткова робота. Але години, виділені на військово-патріотичне виховання, використані доцільно під безпосереднім контролем директора і заступника директора з виховної роботи Рудик Ж.М.

Слід зазначити, що в умовах відсутності мережі гуртків у навчальному закладі ще більш важливою стала співпраця з ЦТДЮ. В середньому 250 учнів школи є вихованцями центру творчості дітей та юнацтва. Окремі з них навіть раніше стають вихованцями цього позашкільного навчального закладу, аніж учнями нашох школи. Нам приємно чути про здобутки наших школярів на рівні міста, області, України, яких вони досягли разом із своїми старшими творчими наставниками ЦТДЮ. Співпраця на рівні керівників, вихователів та вчителів школи № 14 і ЦТДЮ в організації та проведенні тих чи інших заходів сприяє якості іх проведення.

В полі зору постійно тримаю результати контролю, що проводить адміністрація спільно з учителями. Це дає змогу відстежити причини як позитивних, так і негативних тенденцій та на їх основі приймати конкретні рішення, які першочергово спрямовуються на усунення негативних тенденцій зниження рівня навчальних досягнень кожного учня з урахуванням його навчальних можливостей.

Всього видано 273 наказ по школі. З них — 48 за підсумками внутрішнього контролю. Проведено 14 засідань нарад при директорові. Видані накази відповідають належному стилістичному оформленню, конкретні за своїм змістом. Керувала роботою педагогічної ради. Проведено 28 засідань, на яких розглянуто 51 питання. Підготовку питань до розгляду на педрадах контролювала особисто. Слід відмітити, що якісне планування засідань педрад та їх підготовка, зміна підходів до форм проведення засідань, дає підставу засвідчити, що педрада суттєво впливає на стан навчання і виховання школярів, стає вагомим джерелом підвищення педагогічної майстерності членів педагогічного колективу.

Також слід відзначити, що більшість управлінських рішень, що готувалися мною (цього вимагала і у своїх заступників), попередньо узгоджувалися з їхніми виконавцями.

Особливу увагу приділяла питанням контролю за виконанням рішень.

Мною аналізується вплив управлінських рішень на якість та результативність навчально-виховної роботи.

На виконання річного плану роботи навчального закладу упродовж року вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень школярів з української мови та літератури у 5-11 класах, англійської мови у 1-4 класах, французької мови, предмету «Захист Вітчизни», трудового навчання у 1-4 класах, математики у 1-4 класах, зарубіжної літератури. Особисто здійснювала контроль за процесом вивчення стану викладання предметів. Питання стану викладання предметів розглядалися на засіданні педагогічної ради, нарадах при директорові, узагальнено наказами по школі. Прийняті за результатами вивчення рішення сприяли вдосконаленню, підвищенню результативності роботи вчителів-предметників.

У 2017-2018 навчальному році стратегічною метою розвитку школи було продовження роботи у напрямку перетворення її адаптовану школу, тобто в школу для всіх, у школу, в якій навчально-виховний процес буде організовано відповідно до психологічних особливостей та нахилів дітей з урахуванням запитів батьків у розрізі загальнодержавних стандартів.

2017-2018 навчальний рік закінчило 505 учнів, що на 9 більше, ніж у 2016-2017 навчальному році. З них атестовані 392 учні, не атестовано 113 учнів 1-2 класів. 57 учнів мають оцінки високого рівня навчальних досягнень. Це становить 15% всіх атестованих учнів, ще 173 мають оцінки високого та достатнього рівнів (44 %), загальна кількість цих учнів становить 59% від учнів, що атестовані; ці показники підвищилися порівняно з минулим роком на 2%. 8 учнів(2%) мають середній рівень навчання. Учнів, що мають початковий рівень навчальних досягнень — немає. Це говорить про ефективність використання додаткових індивідуальних занять з учнями, які слабо встигають.

Серед учнів 3-4 класів найкращу якість знань показали учні 3Б класу 86% (вчитель Івахненко Л.М.), 3А -78% (вчитель Каїка Н.Г.), 4А – 68% (вчитель Захарова С.М.), 4Б класу показали якість знань 67 % (вчитель Марченко Т.В.).

Якість знань учнів школи І ступеня навчання складає — 75%. Це на 5 % більше, ніж у 2016-2017 н.р.

Якість знань учнів школи ІІ ступеня навчання складає 47 %. Це на 1% нижче, ніж у 2016-2017 навчальному році.

Показник якості знань учнів старшої школи - 73% , становить однакову кількість відсотків у порівнянні з 2016-2017 н.р. У 11 А класі — 95% (класний керівник Симиряко О.Ю.), у 11Б класі він становить 64% ( класний керівник Кожукало Ю.В.), у 10 класі — 61 % (класний керівник Симиряко М.І.).

Державна підсумкова атестація у початковій школі проводилася з української мови та математики; у школі ІІ ступеня з трьох предметів: українська мова (диктант), математика, історія України.

Учні 11 класу складали державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з: української мови , історії України, математики , англійської мови, географії, фізики, біології, хімії.

Всі учні на атестацію з'явилися вчасно. Зауважень до проведення державної підсумкової атестації — не було. Скарг та апеляцій з боку учнів та батьків — не надходило.

Слід відмітити належну навчально-методичну роботу з обдарованими учнями на ІІ (міському) етапі предметних олімпіад наступних учителів:

Мосієнко І.М. за підготовку учениці 10 класу Степашко Вікторію до олімпіади з української мови та літератури (диплом ІІІ ступеня);

Симиряко О.Ю. за підготовку учениці 11А класу Шамро Марію до олімпіади з української мови та літератури (диплом ІІ ступеня);

Анікіна Д.Г. за підготовку учня 8А класу Сидоренка Владислава до олімпіади з математики (диплом І ступеня);

Черненка Ю.В., за підготовку учня 9 класу Яременка Дмитр до олімпіади з трудового навчання (диплом І ступеня) та учня 11А класу Ушенка Владислава (диплом ІІ ступеня);

Кривошей Л.Ф. за підготовку учня 11А класу Мусієвського Євгенія до олімпіади з економіки (диплом ІІІ ступеня);

Єрмака О.А. за підготовку учня 11А класу Мусієвського Євгена ( диплом ІІ ступеня) до олімпіади з інформатики та (диплом ІІІІ ступеня) до олімпіади з інформаційних технологій;

Логінову А.Ю. за підготовку учениці 10 класу Степашко Вікторії до олімпіади з англійської мови (диплом І ступеня);

Литвиненко О.В. за підготовку учениці 11А класу Шамро Марії до олімпіади з англійської мови (диплом ІІ ступеня) та учениці 9 класу Росохацької Марини (диплом ІІІ ступеня);

Желібу Л.І. за підготовку учня 8А класу Заваду Дар'ю до олімпіади з хімії (диплом ІІІ ступеня) та ученицю 9 класу Бурлуку Аліну (диплом ІІІ ступеня).

Жодного переможця немає з таких предметів як: астрономія, екологія, фізика, правознавство, трудове навчання (дівчата), географія, історія, біологія, французька мова, російської мови та літератури.

На ІІ(міському) етапі не в повному складі була представлена команда учнів з правознавства.

П’ять дипломів вибороли учні на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах:

- 1 диплом ІІ ступеня з української мови та літератури і 1 диплом ІІІ ступеня з англійської мови у Шамро Марії (11А клас);

- диплом ІІ ступеня з інформатики у Мусієвського Євгенія (11А клас);

- диплом ІІ ступеня з трудового навчання у Яременка Дмитра (9 клас);

- диплом ІІІ ступеня з англійської мови у Степашко Вікторії (10 клас).

На підставі звітів журі учнівських олімпіад з базових та спеціальних дисциплін міське управління освіти відмітило належну роботу з обдарованими дітьми з англійської мови ( вчитель Литвиненко О.В.) та української мови і літератури (вчитель Симиряко О.Ю.).

Заслуговують на увагу і спортивні досягнення учнів школи.

Команда волейболістів — хлопців виборола І місце у змаганнях в залік міської спартакіади учнівської молоді. Активну участь у змаганнях з легкої атлетики різних рівнів брали кращі легкоатлети школи Постлоногова Яна(11Б клас), Росохацька Марина (9 клас), Бурлука Аліна (9 клас), Соколовський Андрій (11 А клас), Ложкін Костянтин (10 клас), Синенко Максим (10 клас).

Хороші результати показали учні у змаганнях:

 • «Козацький герць» (допризивна молодь ) - 4 місце

 • естафета по вулицях міста — 2 місце.

 • Сокіл «Джура» 4 класи;

 • Сокіл «Джура» (9-10 кл) вибороли три грамоти: 1 місце у змаганнях «Таборування» та квест «Теренова гра», 3 місце «Стрільба».

 • участь шкільної команди у змаганнях з футболу — 5 місце.

 • участь у змаганнях до Дня Збройних сил України з перетягування канату — 3 місце.

 • у міському етапі Всеукраїнського фестивалю “Молодь обирає здоров’я” команда школи «Імпульс» посіла І місце;

 • авіамодельного спорту- 2 місце.

 • автомодельного спорту — 3 місце.

  Працювати на результат — це вимога часу. Тому найголовнішим у своїй діяльності вважаю контроль за рівнем навчальних досягнень учнів, причому з введенням практики постійного відстеження результативності навчальної діяльності кожного школяра з кожного предмета з початку його вивчення. Працюю як з вчителями, так і з батьками школи у напрямку підвищення їх впливу на ріст мотивації у учнів до навчання.

  До відома учнів та їхніх батьків доводяться можливості закладу щодо використання годин варіативної складової типових навчальних планів. Проведено анкетування учнів, у всіх класах відбулися збори батьків, на яких розглянуто питання використання годин варіативної складової, зібрано заяви батьків учнів 4-х класів (майбутніх 5-х) щодо вивчення другої іноземної мови. Проведена робота сприяла якісній розробці робочого навчального плану, задоволенню освітніх потреб учнів та їхніх батьків. Але ж через відсутність належного фінансування, скоріше всього, що використання варіативної складової буде дуже обмеженим.

  Особистісно зорієнтоване навчання як таке підсилює роль учня як суб’єкта, надає йому більших прав у побудові ним індивідуальних освітніх траекторій і більшої свободи вибору. Для цього є варіативна складова компоненту змісту освіти. Останні роки ми взяли курс на вивчення іноземних мов. В 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9, 10, 11А, 11 Б класах використовувалися додаткові години для поглиблення знань з англійської мови. Друга іноземна мова представлена французькою, російською та польською.

  У 2017-2018 навчальному році на базі 10-11 класів було організоване профільне навчання напрямку української філології. Але, враховуючи результати анкетування учнів на предмет використання варіативної складової навчального плану, були виділені години на додаткове вивчення англійської мови і математики.

  Особливу увагу приділяла питанням виконання навчальних програм, контролю за рівнем навчальних досягнень учнів та об'єктивністю оцінювання їхніх навчальних досягнень. Система внутрішнього контролю з цього напряму роботи сприяла якісному виконанню навчальних програм ї якісному засвоєнню більшістю учнів обов'язкового мінімуму знань.

Проводила як організаційну, так ї контролюючу роботу з виконання планів роботи. Безпосереднє керівництво роботою з підго

Block title
Спілкування
Пошук
Музична скринька
Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
© 2020 Конструктор сайтів - uCoz