Неділя, 2020-07-05
Прилуцька загальноосвітня школа №14
Меню сайту
МОНмолодьспорту
Статистика
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Карта проїзду

(інформація із офіційного сайта Прилуцької міської ради)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

( 37 (позачергова) сесія 7 скликання)

12 січня 2018 року № 1

Секретар міської ради

__________А.В.ШАМРАЙ

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

забезпечення пільгового

перевезення дітей шкільного віку

громадським автотранспортом

на міських автобусних маршрутах

загального користування

 

12 січня 2018 року №1

 

місто Прилуки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

 

  1. Порядок забезпечення пільгового перевезення дітей шкільного віку громадським автотранспортом на міських автобусних маршрутах загального користування (далі — Порядок) розроблений відповідно до законів України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні».
  2. Порядок затверджується міською радою шляхом ухвалення рішення. Зміни до Порядку вносяться за процедурою затвердження.
  3. Міська рада гарантує забезпечення та фінансування перевезення учнів закладів загальної середньої освіти (далі — учні), які користуються громадським пасажирським транспортом загального користування міста Прилуки до місця навчання і у зворотному напрямку в робочі дні.

Список учнів для здійснення пільгового перевезення погоджується начальником управління освіти міської ради на підставі пропозицій керівників закладів загальної середньої освіти та затверджується виконавчим комітетом міської ради, шляхом ухвалення рішення.Затвердження проводиться на кожний календарний рік, коригування проводяться щорічно у вересні.

Зважаючи, що перевезення дітей здійснюється на міських автобусних маршрутах загального користування, під нормою «до місця навчання і у зворотному напрямку» слід розуміти підвезення учнів до найближчої до місця навчання і відповідно до найближчого пункту зупинки автобуса.

  1. Перевезення здійснюється за талонами, нумерація яких проводиться протягом року, починаючи з одиниці. Для нумерації застосовується шестизначне число, виходячи з орієнтовної кількості талонів, які будуть використані протягом місяця.

Форма бланка талона встановлюється організатором перевезень пасажирів на міськиї автобусних маршрутах загального користування м. Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі.

  1. Обсяг фінансування пільгового перевезення визначається рішенням міської ради на кожний фінансовий рік.

Фінансова потреба на наступний фінансовий рік визначається управлінням освіти міської ради на підставі списку учнів для здійснення пільгового перевезення, визначеного пунктом 1.3. даного Порядку. Для розрахунків також використовується: кількість робочих днів на рік відповідно до освітніх програм закладів загальної середньої освіти та розмір щоденного відшкодування за пільговий проїзд одного учня.

Сума договірної компенсації кожному переможцю конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, з яким укладено договір виконавчим комітетом (далі — перевізник), визначається управлінням освіти міської ради на підставі аналізу, проведеного закладами загальної середньої освіти (далі — заклади) щодо кількості учнів, які здійснюють пільговий проїзд, за кожним маршрутом.

  1. Місячна потреба в талонах визначається у відповідності до списку учнів для здійснення пільгового перевезення, визначеного пунктом 1.3. даного Порядку

Розрахунок робочих днів проводиться за календарний місяць відповідно до навчальних днів, визначених освітніми програмами закладів без урахування канікул, вихідних та святкових днів, днів карантину (обмеження), днів літнього періоду, інших випадків невідвідування учнями навчальних закладів. На підставі зібраних даних, керівники закладів готують подання управлінню освіти щодо потреби в талонах. Подання оформляється за встановленою формою (додаток 1 до Порядку).

 

ІІ. Договірні відносини

 

 1. Сторонами договірних відносин для забезпечення умов, визначених даним Порядком, є управління освіти міської ради (далі — управління) та фізичні особи підприємці або юридичні особи, які забезпечують пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування (далі – перевізник).
 2. Для забезпечення перевезень учнів до місця навчання і у зворотному напрямку управління укладає Договори відшкодування з перевізниками (додаток 2 до Порядку).
 3. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, до функціональних повноважень якого належить відання питаннями забезпечення роботи пасажирського транспорту міста:

- щороку до 1 січня надає управлінню відомості щодо міських автобусних маршрутів та перевізників у м.Прилуки;

- надає управлінню офіційну інформацію про уповноважену особу, яка відповідає за виготовлення і передачу управлінню талонів;

- невідкладно повідомляє управління про розірвання договору з перевізником або зміну умов здійснення перевезень на міських автобусних маршрутах у м.Прилуки, що можуть вплинути на договірні умови.

 

ІІІ. Процедура здійснення перевезень учнів

до закладів і у зворотному напрямку

 

 1. Процедура здійснення перевезень учнів до закладів і у зворотному напрямку здійснюється за талонами, які виготовляє уповноважена особа, яка відповідає за виготовлення і передачу управлінню талонів, визначена організатором перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Прилуки. Розмір відшкодування за один пільговий проїзд одного учня (номінальна вартість талона) встановлюється виконавчим комітетом при погодженні тарифу на перевезення дітей шкільного віку в м. Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі, у відповідності до обсягів фінансування, визначених на фінансовий рік.
 2. Управління щомісячно узагальнює інформацію, викладену в поданнях керівників закладів, визначених п. 1.6 даного Порядку, та подає лист щодо потреби в талонах особі, яка відповідає за виготовлення і передачу управлінню талонів, не пізніше 15 числа місяця, що передує місяцю здійснення перевезень. Уповноважена особа, яка відповідає за виготовлення і передачу управлінню талонів, протягом трьох робочих днів із моменту отримання замовлення на потребу в талонах передає їх управлінню в кількості, відповідно до потреби, що відображається у накладній, яка підписується сторонами. Управління здійснює передачу талонів керівникам або матеріально відповідальним особам закладів, невідкладно за довіреністю.
 3. Керівник закладу:

- проводить ідентифікацію талонів шляхом проставляння підпису та печатки закладу на лицьовому боці талона;

- забезпечує видачу талонів батькам малолітніх осіб або особам, що їх замінюють, та неповнолітнім особам у необхідній кількості, для забезпечення проїзду учнів до місця навчання і у зворотному напрямку, до останнього числа місяця, який передує місяцю здійснення перевезень; видача талонів неповнолітній особі здійснюється за письмовою згодою її батьків або осіб, що їх замінюють, яка надається керівнику закладу на початку кожного навчального та календарного років.

- до 25 числа поточного місяця подає управлінню відомості про використання талонів за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

- забезпечує проведення щомісячного збору даних та направляє подання управлінню про потребу в талонах до 12 числа місяця, що передує місяцю, в якому вони будуть використані;

- ознайомлює зацікавлених осіб з даним Порядком.

 1. Невикористані талони залишаються для використання у наступному місяці. Учні, які не використали талони в поточному місяці, отримують на наступний місяць талони, з урахуванням залишку.
 2. Отримані талони можуть бути використан лише на міських автобусних маршрутах.
 3. Втрачені та пошкоджені талони не підлягають заміні чи поновленню.

 

ІV. Умови фінансування та розрахунку

 

 1. Організація пільгового перевезення дітей шкільного віку громадським автотранспортом на міських автобусних маршрутах загального користування управлінням здійснюється лише за умови фінансування визначеної потреби з бюджету міста.
 2. Фінансування здійснюється щомісячно, відповідно до потреби, поданої управлінням.
 3. Розрахунок за перевезення управління проводить згідно з договірними зобов’язаннями на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, згідно з додатком 4 до Порядку, складеного перевізником, та пред’явлених талонів, що додаються до акта приймання –передачі наданих послуг. Зазначені документи подаються управлінню щомісячно не пізніше 26 числа поточного місяця.

Одночасно керівники закладів подають управлінню відомості, визначені пунктом 3.3 даного Порядку. На підставі отриманих відомостей управління складає реєстр, що є підставою для розрахунку.

При підписанні акта приймання-передачі послуги проводиться перерахунок талонів у присутності сторін договору відшкодування.

 1. Пошкоджені талони або такі, що не підлягають ідентифікації чи до яких унесені довільні зміни, при проведенні розрахунку не враховуються.
 2. Підставами для проведення розрахунків вартості відшкодування є: кількість робочих днів, кількість учнів які перевозяться, і вартість відшкодування за одне перевезення.

 

V. Урегулювання спорів

 

 1. У разі виникнення спорів між сторонами договору, скарги подаються організатору перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Прилуки.

5.2. У разі виникнення розбіжностей між актом приймання-передачі наданих послуг, наданим перевізником, та зведеними відомостями від керівників закладів, питання щодо суми відшкодування розглядає комісія з питань розрахунків обсягів компенсації витрат за пільгове перевезення дітей шкільного віку автомобільним транспортом загального користування м. Прилуки, яка утворюється при виконавчому комітеті міської ради.

5.3. Скарги громадян, пов'язані з забезпеченням пільгового перевезення дітей шкільного віку громадським автотранспортом на міських автобусних маршрутах загального користування, зокрема на дії чи бездіяльність перевізника, подаються для розгляду та вирішення організатору перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Прилуки..

 

 

Начальник управління освіти міської ради С. М. ВОВК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку

(пункт 1.6.)

 

Управління освіти Прилуцької міської ради

 

ПОДАННЯ

00.00.0000 №______

 

 

Про потребу в талонах

 

 • На підставі зібраних даних, подаємо потребу у талонах для обліку пільгового перевезення дітей шкільного віку громадським автотранспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у ____________ 20___р.

 

 

Кількість учнів, які потребують перевезення

(формується у відповідності до п.1.3.Порядку)

Кількість робочих днів

в_____________ 20__р.

(місяць)

Потреба (кількість талонів)

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу освіти ___________ _____________

 • (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку

(пункт 2.2.)

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про відшкодування за пільгове перевезення дітей шкільного віку

до місця навчання і у зворотному напрямку

 

Фізична особа-підприємець* ___________________________________________________,

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

що діє на підставі запису в єдиному державному реєстрі ________________ від _______________ ,

 • запису) (дата)

(надалі — Перевізник), та

Управління освіти Прилуцької міської ради в особі начальника Вовка Сергія Михайловича, що діє на підставі Положення (надалі — Управління), а разом — Сторони, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 “Про затвердження Правил надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом”, Порядком забезпечення пільгового перевезення дітей шкільного віку громадським автотранспортом на міських автобусних маршрутах загального користування, затвердженого рішенням міської ради (__ сесія __ скликання) від “__” ________ 20__ року №__ (далі — Порядок), уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

1.1. Предметом Договору є відшкодування Управлінням Перевізнику витрат за пільгове перевезення дітей шкільного віку до місця навчання і у зворотному напрямку.

1.2. Перевізник зобов'язується здійснювати пільгове перевезення (перевезення за талонами і готівковому розрахунку, сума якого складає різницю між тарифом на перевезення дітей шкільного віку у м. Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі, який затверджений рішенням виконавчого комітету, і номінальною вартістю талонів) автомобільним громадським пасажирським транспортом загального користування міста Прилуки учнів міських закладів загальної середньої освіти (далі — учні) до місця навчання і у зворотному напрямку на маршрутах, вказаних у додатку до Договору, який є його невід'ємною частиною, а Управління — відшкодувати Перевізнику витрати відповідно до умов цього Договору та Порядку.

 

2. Сума Договору

 

2.1. Загальна сума Договору складає ____________________________ грн з/без ПДВ.

(сума цифрами та прописом)

 

3. Права та обов’язки Перевізника

3.1. Перевізник має право:

3.1.1. Вимагати від Управління належного виконання умов Договору.

3.1.2. На відшкодування витрат за пільгове перевезення учнів до місця навчання і у зворотному напрямку за звітний період відповідно до умов цього Договору та Порядку.

3.1.3. Обмежити або припинити перевезення учнів у разі стихійного лиха або інших надзвичайних ситуацій.

3.1.4. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов’язань Управлінням, письмово попередивши про це його у 15-денний строк.

3.2. Перевізник зобов’язується:

3.2.1. Перевозити учнів до місця навчання і у зворотному напрямку на пільгових умовах (різниця між тарифом на перевезення дітей шкільного віку у м. Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі, і номінальною вартістю талона).

3.2.2. Забезпечити учням проїзд до місця навчання і у зворотному напрямку без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність автобуса.

3.2.3. Складати та передавати Управлінню підписаний акт приймання-передачі наданих послуг та використані учнями талони у визначені Договором терміни.

3.2.4. Дотримуватися умов цього Договору та Порядку.

 

4. Права та обов'язки Управління4.1. Управління має право:

4.1.1. Вимагати від Перевізника належного виконання умов Договору.

4.1.2. Повернути акт приймання-передачі наданих послуг Перевізнику без здійснення оплати в разі неналежного його оформлення.

4.1.3. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов’язань Перевізником, письмово попередивши про це його у 15-денний строк.

4.2. Управління зобов’язується:

4.2.1. Здійснювати розрахунок з Перевізником (відповідно до номінальної вартості талона) щомісячно, до 05 числа наступного за звітним періодом місяця за умов дотримання Перевізником п. 4.3 Договору та надходження коштів на свій рахунок.

4.2.2. Прийняти від Перевізника та підписати акт приймання-передачі наданих послуг за умови відсутності розбіжностей між ним та внутрішніми відомостями Управління.

4.2.3. Дотримуватися умов цього Договору та Порядку.

 

5. Порядок розрахунків

 

5.1. Управління здійснює розрахунок із Перевізником (відповідно до номінальної вартості талона) щомісячно, до 05 числа наступного за звітним періодом місяця, за умови надходження коштів на свій рахунок.

5.2. Підставою для проведення розрахунків, зазначених у пункті 4.1 Договору, є підписаний Сторонами акт приймання-передачі наданих послуг та пред'явлені Перевізником талони.

5.3. Акт приймання-передачі наданих послуг та талони передаються Перевізником Управлінню щомісячно, не пізніше 26 числа поточного місяця. У разі порушення Перевізником зазначених термінів Управління не несе відповідальності за несвоєчасність проведення розрахунків.

5.4. Управління бере бюджетні зобов´язання та здійснює платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом.

 

6. Відповідальність сторін

 

6.1. Усі спори, які виникають при виконанні умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли згоди, то спір вирішується відповідно до Порядку та чинного законодавства.

 

7. Обставини непереборної сили

 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, видання нормативних актів органами державної влади чи місцевого самоврядування, які істотно змінюють умови даного Договору тощо).

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

7.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

 

8. Інші умови

 

8.1. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані сторонами Договору.

8.2. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну про всі зміни, які здатні вплинути на виконання зобов’язань за цим Договором, не пізніше, ніж через сім днів після настання таких змін.

8.3. Цей Договір вступає в дію з моменту його підписання та діє до “__” _______ 20__ року включно.

8.4. Дія Договору може бути припинена: за згодою сторін, за ініціативою однієї зі Сторін, з підстав, передбачених цим Договором і законодавством.

8.5. Одна з Сторін може в односторонньому порядку розірвати Договір у разі невиконання договірних зобов'язань іншою Стороною, попередньо повідомивши її про це не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня розірвання Договору.

8.6. Дія Договору припиняється у разі дострокового розірвання договору на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування м. Прилуки між організатором перевезення (виконавчим комітетом Прилуцької міської ради) та перевізником.

8.7. Усі інші питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України і Порядку.

8.8. Цей Договір складений у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному примірнику в кожної зі Сторін.

 

9. Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

 

Перевізник

Управління

 

 

 

 

 

______________ /________________/

 

 

 

 

 

 

Начальник /________________/

 

 

* Для юридичної особи вказується повне найменування юридичної особи, посада та ПІБ особи, яка діє від її імені, та на підставі яких документів.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку

(пункт 1.4)

 

 

ВІДОМОСТІ

-->

Block title
Спілкування
Пошук
Музична скринька
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
© 2020 Конструктор сайтів - uCoz