Вівторок, 2018-05-22
Прилуцька загальноосвітня школа №14
Меню сайту
МОНмолодьспорту
Статистика
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Карта проїзду

 

 

Доброго дня! Шановна громадо школи № 14, батьки, учителі, колеги, працівники школи. Сьогодні я буду вести розмову про нас, учнів, учителів, батьків. Усі ми разом є будівничі, бо будуємо школу, школу мудру, де все доречно й зрозуміло. У цій школі за партами сидять лікарі, актори, інженери, художники, письменники. Майбутні. А нині це маленькі люди, яких ми маємо навчити й ростити. Вони не схожі на нас. Вони дивляться інші фільми, слухають іншу музику, мають інших кумирів. Між нами відстань часу, але ми маємо їх зрозуміти, бо будуємо саме для них. Я переконана, що сьогодні оцінити школу неможливо жодними балами чи тестами. Ефективність її діяльності вимірюється радістю спілкування учня з педагогом, бажанням дитини залишитись у школі після закінчення уроків, наповненістю шкільних коридорів у дні зустрічей випускників, настроєм, з яким учитель виходить з уроку або педагогічної ради. А ще тим, чи приводять батьки своїх дітей у свою школу чи пам'яютають пенсіонерів у шкільному колективі.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася законодавством України, державними документами і документами Міністерства освіти і науки, зокрема, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом, та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника школи.

У 2016-2017 навчальному році в школі працювали 40 педагогічних працівників і 14 працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 496 учнів у 20 класо-комплектах, середня наповнюваність класів становить 23 учні, один із перших класів здобував освіту на базі дитячої установи № 11.

У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів ( у тому числі обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога нині є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. В основному всі педагоги володіють інформаційними технологіями. Перспектива в освіті така, що учитель , який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам і не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи і зокрема директор, використовують комп'ютерну техніку як в урочній діяльності, так і для адміністративної роботи. Більшість членів педколективу ( 23 учителі) мають вищу кваліфікаційну категорію та 8 учителів звання «старший учитель», 2 чол. - звання «учитель-методист», 1 чол. - «заслужений вчитель», що говорить про значний досвід роботи. Щодо базових дисциплін укомплектованість педагогічними кадрами складає 100%.

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 17 год.

Основне призначення загальноосвітньої школи — задовольняти освітні потреби населення, забезпечувати умови для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учня, виховувати громадян демократичного суспільства. Тому пріоритетними напрямками в освітній політиці школи стають:

 • творчість;
 • аналітичний підхід у формуванні особистості;
 • прогресивність;
 • інноваційний підхід у формуванні особистості.

У 2016 році згідно наказу управління освіти Прилуцької міської ради від 17 жовтня 2016 року № 332 та з метою визначення в ідповідності навчального закладу державним стандартом певного освітнього рівня, дотримання ним вимог цих державних стандартів та забезпечення надання якісної освіти була проведена з 21.11 по 28.11.2016 року атестаційна експертиза освітньої діяльності ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14.

Загальний висновок комісії: рівень освітньої діяльності Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 високий (акт атестаційної експертизи освітньої діяльності 19.12.2016 р.).

На даному етапі розвитку навчального закладу педагогічний колектив працює над темою: «Формування національно-свідомого громадянина, патріота на основі загальнолюдських цінностей в контексті діяльності школи сприяння здоров'ю». Стратегічною метою розвитку школи як загальноосвітнього навчального закладу є перетворення її в адаптовану школу, тобто в школу для всіх, у школу, в якій навчально-виховний процес буде організовано відповідно до психологічних особливостей, здібностей та нахилів дітей з урахуванням запитів батьків у розрізі загальнодержавних стандартів.

Організація навчально-виховного процесу в навчальному закладі починається з забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

Згідно закону України “Про загальну середню освіту”, загальна середня освіта є обов’язковою основною складовою безперервної освіти ( школа – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на середню освіту).

Загальність освіти забезпечується її доступністю, створенням однакових можливостей і необхідних умов для кожної дитини, які забезпечують реалізацію її потреб, запитів, нахилів та інтересів.

Школою ведеться облік дітей шкільного та передшкільного віку в мікрорайоні – двічі на рік вчителі школи складають, або звіряють списки дітей від 5 до 18 років, з’ясовують, яку школу будуть відвідувати діти передшкільного віку, чи не з’явилися в мікрорайоні діти, які не охоплені навчанням. При виявленні таких учнів приймається рішення по залученню до навчання осіб шкільного віку, які з тих чи інших причин не відвідують школу, при цьому визначається форма їх навчання.

Адміністрація школи, педколектив докладає зусиль для збереження контингенту учнів та здійснення набору в 1 і 10 класи. На 2017-2018 н.р. набрано 2 перші класи в кількості 54 учні та 25 учнів до 10 класу.

Збереження контингенту прямопропорційно залежить від забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, які мають докладати зусиль, щоб наш навчальний заклад був конкурентноздатним, у якому дитина буде розвиватись по особистій траекторії, де створені оптимальні умови для інтелектуального , фізичного і духовного розвитку.

Чи можна цього досягти? Переконана, що можна, якщо з дітьми працювати спільно: вчителі, батьки, громадськість.

Для цього у нашому закладі є достатній потенціал.

Станом на 5 вересня минулого навчального року у закладі нараховувалось 492 учні.

Питаннями зарахування та відрахування учнів упродовж навчального року займалася безпосередньо сама. На початку навчального року на підставі всіх документів (заяви батьків, медичні карти, копії свідоцтв про народження) наказом зараховано 492 учні та укомплектовано 20 класів.

Вживалися заходи щодо ознайомлення учнів та їхніх батьків з умовами зарахування до закладу, статутом, правилами трудового розпорядку. Класи відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, та дотриманням санітарно- гігієнічних вимог та з врахуванням бажання батьків вчитися у того чи іншого вчителя.

Адміністрацією школи і мною зокрема координувалася співпраця вчителів перших класів, вихователів груп продовженого дня, медичного працівника, практичного психолога, батьків. Результатом такої співпраці стало суттєве поліпшення вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров'я першокласників, надання практичної допомоги батькам, учителям, вихователям з питань здійснення особистісно зорієнтованого навчання, спільна підготовка І проведення батьківських зборів, активна участь батьків у бесідах на психолого-педагогічну тему.

Вагомою ланкою у керівництві школою є співпраця з дошкільною установою № 11 і дошкільним навчальним закладом № 2 санаторного типу, яка існує на основі укладених угод про співпрацю та в рамках реалізації спільно вироблених планів роботи.

Сподіваюсь, що така співпраця буде не лише продовжуватися, а й розширюватися.

Мною також здійснюваламся організаційна роботу з формування10-го класу. Завдяки нашим спільним діям вдалося своєчасно охопити всіх випускників 9-х класів навчанням у закладах, які дають повну загальну середню освіту, та якісно сформувати 10-й клас в кількості 37 учнів.

З метою підготовки до майбутнього набору учнів у 10 клас упродовж навчального року виступала на класних батьківських зборах цьогорічних випускників 9-го класу, провела зустрічі з учнями 9-го класу та з окремими їхніми батьками, індивідуально організовувала роботу з розміщення на сайті навчального закладу інформації для тих школярів, які хочуть навчатися у нас. Сподіваюся, що проведена робота дасть позитивні результати.

Якісно була організована робота з 5-ми класами, які прибули із школи І ступеня. Вжито ряд практичних заходів щодо їхньої якнайшвидшої адаптації у школі ІІ ступеню. Предметом особливої управлінської діяльності у цьому навчальному році були питання роботи за новими навчальними програмами учнів 3-6 класах, а також роботи з учнями, які за підсумками навчального року мали найнижчі показники рівня навчальних досягнень. Здійснювала безпосереднє керівництво роботою з вивчення стану навчально-виховної роботи у 5-х класах, виробленню єдиних вимог щодо наступності під час викладання навчальних предметів, підготовкою підсумкових матеріалів та їх розгляду на психолого-педагогічному семінарі, приймала відповідні управлінські рішення.

На постійному контролі директора було питання вивчення реальних навчальних можливостей учнів (організації роботи з учнями, які мають труднощі у навчанні, та обдарованими дітьми).

У 2016-2017 навчальному році 3 учні за станом здоров'я навчалися на Індивідуальній формі навчання за програмою загальноосвітньої школи.

Календарні плани затверджувалися директором, контроль за організацією та результативністю індивідуального навчання здійснювався як заступниками директора Желібою Л.І. та Макарійчук н.М., так і директором особисто.

Упродовж навчального року до закладу прибуло 12 учнів, відраховано 8 учнів.

Виконувалися заходи щодо організації роботи школи майбутнього першокласника ( школа майбутнього першокласника працювала з 03 листопада 2016 року по 29 квітня 2017 року).

Ефективністю відзначалася система контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. Персонально здійснювала щоденний контроль за відвідуванням учнями навчального закладу, спільно із соціальним педагогом і класними керівниками з'ясовувала причини відсутності на уроках. Учні, які тимчасово не відвідували навчальний заклад, подавали медичні довідки чи письмові пояснення батьків про причини відсутності на уроках. Серйозні проблеми щодо відвідування учнями школи вирішувалися терміново із залученням працівників кримінальної міліції, соціальних служб. Класному керівнику щодо поліпшення відвідування школи учнями мною завжди надавалася практична допомога. Питання відвідування знаходило своє систематичне відображення на нарадах при директорові , раді профілактики. Прийняті рішення сприяли вдосконаленню системи роботи закладу з питань поліпшення відвідування учнями школи, посиленню індивідуальної роботи класних керівників з учнями та їхніми батьками та попередженню проявів агресії.

Організація навчання у 1-4 класах здійснювалася відповідно до навчальних програм, затверджених наказом МОН України від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 кдасів ЗНЗ». У 2016-2017 навчальному році був відкритий клас з інклюзивною формою навчання на базі 4Б класу.

Для учнів 1-го класу, зарахованих у ГПД, створені належні умови для організації сну та відпочинку. Питання створення належних умов для навчання і виховання учнів у групах продовженого дня для учнів тримала на особистому контролі.

Навчально-виховний процес у 2016-2017 навчальному році здійснювався відповідно до робочого навчального плану, погодженого з профспілковим комітетом та затвердженого начальником управління освіти, річного плану роботи закладу, погодженого на педагогічній раді 30.08.2016 року, протокол № 14 і затвердженого директором школи. У зв'язку з відсутністю бюджетних коштів не передбачена була у 2016-2017 навчальному році — гурткова робота. Але години, виділені на військово-патріотичне виховання, використані доцільно під безпосереднім контролем директора і заступника директора з виховної роботи Рудик Ж.М.

Слід зазначити, що в умовах відсутності мережі гуртків у навчальному закладі ще більш важливою стала співпраця з ЦТДЮ. В середньому 250 учнів школи є вихованцями центру творчості дітей та юнацтва. Окремі з них навіть раніше стають вихованцями цього позашкільного навчального закладу, аніж учнями нашох школи. Нам приємно чути про здобутки наших школярів на рівні міста, області, України, яких вони досягли разом із своїми старшими творчими наставниками ЦТДЮ. Співпраця на рівні керівників, вихователів та вчителів школи № 14 і ЦТДЮ в організації та проведенні тих чи інших заходів сприяє якості іх проведення.

В полі зору постійно тримаю результати контролю, що проводить адміністрація спільно з учителями. Це дає змогу відстежити причини як позитивних, так і негативних тенденцій та на їх основі приймати конкретні рішення, які першочергово спрямовуються на усунення негативних тенденцій зниження рівня навчальних досягнень кожного учня з урахуванням його навчальних можливостей.

Всього видано 271 наказ по школі. З них — 55 за підсумками внутрішнього контролю. Проведено 10 засідань нарад при директорові. Видані накази відповідають належному стилістичному оформленню, конкретні за своїм змістом. Керувала роботою педагогічної ради. Проведено 14 засідань, на яких розглянуто 26 питань. Підготовку питань до розгляду на педрадах контролювала особисто. Слід відмітити, що якісне планування засідань педрад та їх підготовка, зміна підходів до форм проведення засідань, дає підставу засвідчити, що педрада суттєво впливає на стан навчання і виховання школярів, стає вагомим джерелом підвищення педагогічної майстерності членів педагогічного колективу.

Також слід відзначити, що більшість управлінських рішень, що готувалися мною (цього вимагала і у своїх заступників), попередньо узгоджувалися з їхніми виконавцями.

Особливу увагу приділяла питанням контролю за виконанням рішень.

Мною аналізується вплив управлінських рішень на якість та результативність навчально-виховної роботи.

На виконання річного плану роботи навчального закладу упродовж року вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень школярів із образотворчого мистецтва, математики в 5-11 класах, правознавства. Особисто здійснювала контроль за процесом вивчення стану викладання предметів. Питання стану викладання предметів розглядалися на засіданні педагогічної ради, нарадах при директорові, узагальнено наказами по школі. Прийняті за результатами вивчення рішення сприяли вдосконаленню, підвищенню результативності роботи вчителів-предметників.

У 2016-2017 навчальному році стратегічною метою розвитку школи було продовження роботи у напрямку перетворення її адаптовану школу, тобто в школу для всіх, у школу, в якій навчально-виховний процес буде організовано відповідно до психологічних особливостей та нахилів дітей з урахуванням запитів батьків у розрізі загальнодержавних стандартів.

2016-2017 навчальний рік закінчило 496 учнів, що на 20 більше, ніж у 2015-2016 навчальному році. З них атестовані 385 учнів, не атестовано 111 учнів 1-2 класів. 60 учнів мають оцінки високого рівня навчальних досягнень. Це становить 16% всіх атестованих учнів, ще 161 мають оцінки високого та достатнього рівнів (42 %), загальна кількість цих учнів становить 57% від учнів, що атестовані; ці показники понизилися порівняно з минулим роком на 2%. Учнів, що мають початковий рівень навчальних досягнень — немає. Це говорить про ефективність використання додаткових індивідуальних занять з учнями, які слабо встигають.

Серед учнів 3-4 класів найкращу якість знань показали учні 4Б класу 78% (вчитель Леута Я.С.), 3А -72% (вчитель Захарова С.М.), 4А – 68% (вчитель Вертелецька В.В.), 3Б класу показали якість знань 64 % (вчитель Марченко Т.В.).

Якість знань учнів школи І ступеня навчання складає — 70%. Це на 2 % нижче, ніж у 2015-2016 н.р.

Серед учнів 5-9 класів найвищий показник якості знань у 5Б класі – 68% (класний керівник Литвиненко О.В.), 5А, 6Б класах - 56 % (класні керівники Яременко Л.І., Тіпікіна В.В.), 9Б класі — 54% (класний керівник Симиряко М.І.), покращили показники на 18 %, 7Б класі — 45% (класний керівник Логінова А.Ю.), 7А класі — 43% (класний керівник Шевченко Н.М.), 6А класі – 41% (класний керівник Томилець Т.О.), 9А класі – 37% (класний керівник Тарасенко Л.Г.), 8 класі — 33 % (класний керівник Мосієнко І.М.).

Якість знань учнів школи ІІ ступеня навчання складає 48 %. Це на 2% нижче, ніж у 2015-2016 навчальному році.

Показник якості знань учнів старшої школи - 73% , це на 10% більше, ніж у 2015-2016 навчальному році.У 10 А класі — 95% (класний керівник Симиряко О.Ю.), у 11 класі він становить 68% ( класний керівник Кривошей Л.Ф.), у 10 Б класі — 56 % (класний керівник Кожукало Ю.В.).

З однією оцінкою достатнього рівня закінчило 2016-2017 навчальний рік — 1 учень у 3А класі з англійської мови ( вчитель Яременко Л.І.), 1 чень у 4Б класі з математики ( класний керівник Леута Я.С.)

З однією та двома оцінками середнього рівня закінчило 2016-2017 навчальний рік — 24 учні. Найбільше таких учнів у 5Б класі — 4 чол. ( класний керівник Литвиненко О.В.), 6А класі — 3 чол. (класний керівник Томилець Т.О.).

У розрізі предметів це виглядає так:

математика — 9 учнів

англійська мова — 5 учнів

українська мова — 4 учні

геометрія — 3 учні

алгебра — 4 учні

природознавство — 1 учень

музичне мистецтво — 1 учень

польська мова — 1 учень

російська мова — 1 учень

історія України — 1 учень

українська література — 1 учень

фізика — 1 учень.

Державна підсумкова атестація у початковій школі проводилася з української мови, математики і літературного читання; у школі ІІ ступеня з трьох предметів: українська мова (диктант), математика, англійська мова.

Учні 11 класу складали державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з: української мови , історії України, математики , англійської мови, географії, фізики, біології.

Учні 4Б класу (Силенок Валерія), 9А класу (Євтушенко Валерія) та 9Б класу (Стовпник Яна) були звільнені від ДПА за станом здоров'я ( про що є медична довідка відповідної медичної установи).

Всі учні на атестацію з'явилися вчасно. Зауважень до проведення державної підсумкової атестації — не було. Скарг та апеляцій з боку учнів та батьків — не надходило.

У квітні 2017 року учні 11 класу нашого навчального закладу взяли участь у ІІ етапі апробаційного формату завдань для сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов ( на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2017 р. № 4).

На підставі звітів журі учнівських олімпіад з базових та спеціальних дисциплін міське управління освіти відмітило належну роботу з обдарованими дітьми з англійської мови та економіки ( вчителі Литвиненко О.В., Логінова А.Ю., Кривошей Л.Ф.). 3 дипломи ІІ ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови вибороли Степашко Вікторія, Шамро Марія, Денисенко Тетяна та 1 диплом ІІ ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у Череди Івана.

Слід відмітити належну навчально-методичну роботу з обдарованими учнями наступних учителів:

Мосієнко І.М. за підготовку учениці 9 класу Степашко Вікторію до олімпіади з української мови та літератури (диплом ІІІ ступеня);

Анікіна Д.Г. за підготовку учня 11 класу Череду Івана до олімпіади з математики (диплом ІІ ступеня);

Черненка Ю.В., за підготовку учня 9 класу Торбіна Едуарда до олімпіади з трудового навчання (диплом ІІ ступеня) та учня 10 класу Ушенка Владислава (диплом ІІ ступеня);

Кривошей Л.Ф. за підготовку учня 11 класу Череду Івана до олімпіади з економіки (диплом І ступеня);

Єрмака О.А. за підготовку учня 10 класу Мусієвського Євгена ( диплом ІІ ступеня) до олімпіади з інформатики та учня 11 класу Череди Івана (диплом І ступеня) до олімпіади з інформаційних технологій;

Логінову А.Ю. за підготовку учениці 9 класу Степашко Вікторії до олімпіади з англійської мови (диплом І ступеня);

Литвиненко О.В. за підготовку учениці 10 класу Шамро Марії до олімпіади з англійської мови (диплом ІІ ступеня) та учениці 11 класу Денисенко Тетяни (диплом І ступеня);

Ворону С.П. за підготовку учня 11 класу Череди Івана до олімпіади з англійської мови (диплом ІІІ ступеня).

Заслуговують на увагу і спортивні досягнення учнів школи. Команда школи виборола І місце з легкої атлетики в залік міської спартакіади учнівської молоді, кращі легкоатлети школи – Гончаров Р. та Постоногова Я.; бронзові призери Чемпіонату України; Драчук Я., Хахно К., Онопрієнко Д., – Чемпіони області, Росохацька М., Бурлука А. активні учасники міських та обласних змагань.

Учні школи прийняли участь у змаганнях:

 • «Старти надії» 7 клас – 9 місце;
 • «Козацький гарт» (5-10 кл) – 5 місце;
 • змагання з волейболу - 8 місце;
 • Сокіл «Джура» 4 класи;
 • Сокіл «Джура» (9-10 кл) вибороли три грамоти І місце у змаганнях «Перетягування линви», ІІ місце «Рятівник», ІІІ місце «Таборування».
 • участь шкільної команди у змаганнях з футболу. Кращим футболістом став вихованець спортивного клубу «Європа» Потоцький В.;
 • у міському етапі Всеукраїнського фестивалю ДЮП команда школи «Імпульс» посіла ІІІ місце;
 • авіамодельного спорту (І місце).

Результати протягом останніх років сталі, але ж як керівник, ставлю вищу планку для своїх колег. Потенціал є. А працювати на результат — це вимога часу. Тому найголовнішим у своїй діяльності вважаю контроль за рівнем навчальних досягнень учнів, причому з введенням практики постійного відстеження результативності навчальної діяльності кожного школяра з кожного предмета з початку його вивчення. Працюю як з вчителями, так і з батьками школи у напрямку підвищення їх впливу на ріст мотивації у учнів до навчання.

Наукою визнано такий факт: репродуктивні способи вичерпали можливості викладу і засвоєння дедалі більших обсягів навчальної інформації. До того ж позашкільні інформаційні потоки явно зросли на один-два порядки й необхідно багато часу та енергії на їх сприймання.

Тому зараз все більше говорять про особистісно зорієнтоване навчання як таке, в якому підсилюється роль учня як суб’єкта, надання йому більших прав у побудові ним індивідуальних освітніх траекторій і більшої свободи вибору. Для цього є варіативна складова компоненту змісту освіти. Останні роки ми взяли курс на вивчення іноземних мов. В 11 класах використовуються додаткові години для поглиблення знань з англійської мови. Друга іноземна мова представлена французькою, російською та польською.

В освітній час практикується профілізація 10-11 кл. Сама ідея профільності (ухилу, поглибленого вивчення) досить давня – нераціонально “ вчити усіх усього”, потрібні хоч якась диференціація й наявність варіативного компоненту змісту освіти. У 2017-2018 навчальному році на базі 10 класу буде організоване профільне навчання напрямку української філології. Але, враховуючи результати анкетування учнів на предмет використання варіативної складової навчального плану, будуть виділені години на додаткове вивчення англійської мови і математики. 11 клас теж продовжить навчання за напрямком української філології.

Особливу увагу приділяла питанням виконання навчальних програм, контролю за рівнем навчальних досягнень учнів та об'єктивністю оцінювання їхніх навчальних досягнень. Система внутрішнього контролю з цього напряму роботи сприяла якісному виконанню навчальних програм ї якісному засвоєнню більшістю учнів обов'язкового мінімуму знань.

Проводила як організаційну, так ї контролювальну роботу з виконання планів роботи. Безпосереднє керівництво роботою з підготовки річного плану та персональну відповідальність за його якість, а пізніше і за виконання, у нашому закладі беру на себе. Слід відзначити, що системна робота з аналізу планування дала свої результати і всі плани роботи як закладу загалом, так і окремих його структур відзначаються конкретністю як за змістом, так і за термінами виконання і виконавцями. Щотижня проводила наради із заступниками з питань планування роботи закладу, підсумків виконання плану за попередній тиждень.

Block title
Спілкування
Пошук
Музична скринька
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів
Педагогічна преса
© 2018 Конструктор сайтів - uCoz